0856 698 698

Zalo

Tủ bảo quản bia hơi
Tủ bảo quản bia hơi Tủ bảo quản bia hơi Tủ bảo quản bia hơi Tủ bảo quản bia hơi

Tủ bảo quản bia hơi

Giá: Giá liên hệ
Lượt xem: 548

Số lượng sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Tủ bảo quản bia

Tủ bảo quản bia loại nước bàn rót là tủ bảo quản bia bằng phương thức làm lạnh keg bia trong nước và có bàn rót. Bom bia được đặt trong tủ bia, nước sẽ truyền lạnh từ giàn lạnh đến vỏ bom bia và làm lạnh bia. Nước là chất truyền lạnh nên bom bia được làm lạnh nhanh, đều, và toàn diện. Phương thức làm lạnh keg bia bằng nước, ta có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp theo ý muốn.

Tủ loại này được thiết kế thêm bàn rót, sử dụng dễ dàng, thao tác đơn giản và mang lại tính thẩm mỹ cho không gian.

Phụ kiện chiết rót

Giá: Giá liên hệ

Kho lạnh bảo quản bia

Giá: Giá liên hệ

Phụ kiện chiết rót

Giá: Giá liên hệ

Kho lạnh bảo quản bia

Giá: Giá liên hệ